Преземи верзии

Преземања

eBanking   
       
 Банки кои ги користат нашите услуги
  Правни лица

  Физички лица


   Контакт
              
АССЕКО-СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Факс: +389 2 3216 621
Е-маил: 
Народен фронт 17
1000 Скопје
Македонија
Услуги

Услуги


E-mail канал

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки или за кампањите и останатите сервиси на банката преку EMAIL пораки. Изгледот на EMAIL пора

повеќе...

Aseba fxWeb 2.0

Aseba fxWeb 2.0 претставуа новата генерација на web платформата за електронско банкарство е направена во најсовремена Microsoft развојна технологија, при тоа имплементирајќи ги последните безбедносни

повеќе...

FX канал

FX каналот им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации и трансакции

повеќе...

Fax канал

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки или за кампањите и останатите сервиси на банката преку испраќање на факс пораки. Изгледот

повеќе...

Говорен автомат

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки преку говорен автомат до кој се пристапува преку класични телефони со тонско бирање, јавни

повеќе...

SMS канал

Овој канал им овозможува на банките на своите коминтенти да им понудат информации поврзани со нивните сметки или за кампањите и останатите сервиси на банката преку испраќање на SMS пораки. Содржината

повеќе...

m-Banking канал

ASEBSA m-banking решението овозможува брз и сигурен пристап на финансиските информации и сервиси преку мобилните уреди ( повеќе од 1000 мобилни телефони што ја подржуваат оваа услуга, Ј2МЕ мобилни телефони, Blackberry, Windows Mobile,Android, iPhone и iPad )

повеќе...

Услуги

   Линкови